Demokrātijas akadēmija

Demokrātijas akadēmija ir unikāli izstrādāta licencēta bezmaksas mācību programma ar mērķi stiprināt Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, spēcināt kapacitāti, uzlabot informācijas pieejamību un sekmējot sadarbību un uzticību starp sektoriem un arī pilsoniskās sabiedrības vidū.

Lai stiprinātu Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, motivējot rīkoties un ieviest pārmaiņas profesionālajā un personiskajā darbībā, mācības Demokrātijas akadēmijā notiks gan klātienes nodarbību formā, sniedzot dalībniekiem iespēju piedalīties praktiskās nodarbībās un izziņas darbnīcās, gan attālināti, izmantojot mācību platformu, kurā pieteikties un apgūt mācības varēs ikviens interesents jau šī gada otrajā pusē.

Demokrātijas akadēmijas īstenošana iespējama pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds”(AIF) finansiālajam atbalstam. Projekta kopējās izmaksas ir 300 000 EUR un tās 100% apmērā nosedz AIF.

Demokrātijas akadēmija Demokrātijas akadēmija Demokrātijas akadēmija Demokrātijas akadēmija

Jau 2023. gada rudenī Demokrātijas akadēmijas absolventu lokam varēs pievienoties attālināti! Seko līdzi informācijai akadēmijas Facebook lapā un uzzini par E-mācību platformas www.demokratijasakademija.lv atklāšanas datumu!


Demokrātijas akadēmijas klātienes mācību programma

Dalībai Demokrātijas akadēmijas klātienes mācībās līdz šim uzņemti vairāk nekā 200 valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī aktīvie iedzīvotāju un vietējie līderi no visiem Latvijas reģioniem.

Demokrātijas akadēmijas mācības 2023. gadā noritēja no janvāra līdz maijam. Akadēmijas pirmo dalībnieku izlaidumus notika Demokrātijas nedēļā.

Akadēmijas kursu veido 4 klātienes mācību dienas Rīgā, ietverot teorētiskos aspektus, iedvesmas un pieredzes stāstus. Pēc katra šī teorētiskā mācību tēmu moduļa apguves notiek praktiskās izziņas darbnīcas un nodarbības visos Latvijas reģionos, kas tiek pielāgotas dažādo vietējo situāciju unikalitātei, katrā vietā esošajām iespējām un izaicinājumiem, kā arī dalībnieku vajadzībām.

Mācību programma ietver 4 galvenos satura moduļus:
Pilsoniskā sabiedrība – likumdošanas līmenis. 2023. gada 30. janvāris, Rīgas pils, Rīga

Programma Prezentācijas Fotogrāfijas
Demokrātija. Latvijas un Eiropas pilsoniskā sabiedrība - portrets, t.sk. postpadomju telpas ietekme uz pilsonisko sabiedrību Latvijā. Pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanās formas: NVO, arodbiedrības, partijas, sabiedriskās kustības, to mērķi, uzdevumi, darbības principi, likumdošana.
Pilsoniskā sabiedrība – īstenošanas līmenis. 2023. gada 23. februāris, Mazā ģilde, Rīga

Programma Prezentācijas Fotogrāfijas
Pilsoniskās sabiedrības funkcijas. Pilsoniskās sabiedrības ietekme pašvaldību, valsts, Eiropas, pasaules līmenī. Fokuss - sadarbības formas ar publisko sektoru (Saeima, Memoranda padome u.c.). NVO ietekme sabiedrībā kopumā. Labās prakses piemēri - daudzveidīgas NVO (jaunieši, klimats u.c.).
Pilsoniskā kompetence – individuālais līmenis. 2023. gada 30. marts, LU Lielā aula, Rīga

Programma Prezentācijas Fotogrāfijas
Atbildīgs pilsonis Latvijā un Eiropā. Pilsoniskās kompetences raksturojums, elementi (zināšanas, prasmes, attieksme), to realizēšana daudzveidīgās situācijās. Pilsoniskā kompetence digitālo tehnoloģiju laikmetā (digitālā pratība, medijpratība kā pilsoniskās pratības priekšnoteikums).
Nākotnes pilsoniskā sabiedrība. 2023. gada 12. maijs, Mežaparka estrāde, Kokaru zāle

Programma Prezentācijas Fotogrāfijas
Demokrātija un mākslīgais intelekts. Nākotnes politika. Finanšu nākotne un atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai, NVO un uzticības veidošanai. Nākotnes pilsoniskā sabiedrība. Dizaina domāšana.
Papildu modulis NVO pārstāvjiem – Biedrību un nodibinājumu stiprināšana. (informācija par norises vietu un laiku tiks precizēta)
NVO mērķi, uzdevumi, attīstības programma, vadība, darbības izvērtējums. Biedru, domubiedru, sadarbības partneru piesaiste - vienota mērķa izvirzīšana, stratēģiska rīcība. NVO efektīvas darbības nodrošināšana (finansējuma piesaiste, stratēģiska komunikācija u.c.)