Autorizēties Reģistrēties

Partneri

Demokrātijas akadēmija ir iniciatīva, kuru kopīgi realizē Latvijas nevalstiskās organizācijas – biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru. Organizācijas apvieno pieredzi un ekspertīzi, kas gūta 20 gadu garumā NVO sektora un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas aktivitātēs, lai aktualizētu pilsoniskas sabiedrības un līdzdalības jautājumus un to nozīmi, kā arī reaģētu uz esošajiem izaicinājumiem.

Demokrātijas akadēmijas īstenošana iespējama, pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds”(AIF) finansiālajam atbalstam. Projekta kopējās izmaksas ir 300 000 EUR, un tās 100% apmērā nosedz AIF.

Biedrība “Latvijas Lauku forums“
Zane Seredina,
Iniciatīvas norises koordinatore
+371 28855427
[email protected]
Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse“
Zane Popova,
Iniciatīvas norises koordinatore
+371 24245580
[email protected]
Nodibinājums “Valmieras novada fonds”
Gundega Siliņa,
Iniciatīvas norises koordinatore
+371 27820430
[email protected]
Biedrība “Zemgales NVO centrs”
Uldis Dūmiņš,
Iniciatīvas norises koordinators
+ 371 29802373
[email protected]
Biedrība “Kurzemes NVO centrs“
Maija Jankovska,
Iniciatīvas norises koordinatore
+371 26516115
[email protected]
Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs“
Oskars Zuģickis,
Iniciatīvas norises koordinators
+371 26565858
[email protected]