Autorizēties Reģistrēties

Demokrātijas akadēmija – laiks un telpa demokrātijai

Demokrātijas akadēmija darbojas ar mērķi stiprināt Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, tās kapacitāti, uzlabot informācijas pieejamību un sekmēt sadarbību un uzticību starp sektoriem un arī pilsoniskās sabiedrības vidū. Demokrātijas akadēmiju jau absolvējuši 149 dalībnieki, apgūstot mācību programmu 72 stundu apjomā. Šobrīd tiek īstenotas tiešsaistes mācības e-kursa formātā, kuru pamatā ir jau iepriekš īstenotā klātienes mācību programma.

Demokrātijas akadēmijā īstenotā klātienes 72 h mācību programma

Demokrātijas akadēmija ir unikāli izstrādāta licencēta bezmaksas mācību programma ar mērķi stiprināt Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, spēcināt kapacitāti, uzlabot informācijas pieejamību un sekmējot sadarbību un uzticību starp sektoriem un arī pilsoniskās sabiedrības vidū.

Dalībai Demokrātijas akadēmijas klātienes mācībās līdz šim uzņemti vairāk nekā 200 valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī aktīvie iedzīvotāju un vietējie līderi no visiem Latvijas reģioniem.

Demokrātijas akadēmijas mācības norisinājās no 2023. gada janvāra līdz maijam. Akadēmijas pirmo dalībnieku izlaidums notika Demokrātijas nedēļā.

Akadēmijas kursu veidoja četras klātienes mācību dienas Rīgā, ietverot teorētiskos aspektus, iedvesmas un pieredzes stāstus. Pēc katra teorētiskā mācību tēmu moduļa apguves tika organizētas praktiskās izziņas darbnīcas un nodarbības visos Latvijas reģionos, kas pielāgojot tās vietējo situāciju unikalitātei, katrā vietā esošajām iespējām un izaicinājumiem, kā arī dalībnieku vajadzībām.

Pieaugušo neformālās izglītības programmas licences nr. DIKS-22-511-ail
Licence derīga no 14.12.2022. līdz 14.12.2024.
Izsniedzis Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Mācību moduļi

 1. Pilsoniskā sabiedrība – likumdošanas līmenis.
  Īstenots 2023. gada 30. janvārī, Rīgas pilī, Rīgā
  Programma
  Prezentācijas
  Fotogrāfijas
 2. Pilsoniskā sabiedrība – īstenošanas līmenis.
  Īstenots 2023. gada 23. februārī, Mazajā ģildē, Rīgā
  Programma
  Prezentācijas
  Fotogrāfijas
 3. Pilsoniskā kompetence – individuālais līmenis.
  Īstenots 2023. gada 30. martā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Rīgā
  Programma
  Prezentācijas
  Fotogrāfijas
 4. Nākotnes pilsoniskā sabiedrība.
  Īstenots 2023. gada 12. maijā, Mežaparka Lielajā estrādē, Kokaru zālē
  Programma
  Prezentācijas
  Fotogrāfijas

E-mācību programma “Demokrātija. Zināt. Izprast. Darīt.” 36 stundu apjomā

E-kursa dalībnieki izzinās demokrātiju, demokrātijas mehānismus valstī un pašvaldībā, pilsoniskās līdzdalības formas, stiprinās pilsonisko kompetenci, apzinās demokrātijas sniegtās iespējas un riskus.

Pēc četru moduļu apguves un testu nokārtošanas, dalībnieki saņem Apliecinājumu.

Pieaugušo neformālās izglītības licences nr. 8-23
Izsniegusi Talsu novada pašvaldība

E-mācību moduļi

 1. Demokrātija pasaules un Latvijas tvērumā
 2. Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 3. Pilsoniskā līdzdalība un pilsoniskā kompetence
 4. Demokrātija. Ar skatu nākotnē