Autorizēties Reģistrēties

2. modulis: Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība

Modulī tiek aplūkotas pilsoniskās sabiedrības funkcijas, un kāda ir pilsoniskās sabiedrības ietekme dažādos pašvaldības, valsts, Eiropas, kā arī pasaules līmenī. Lekcijās īpaša uzmanība pievērsta sadarbības formām ar publisko sektoru (Saeimu, Memoranda padomi u.c.), kā arī tiek skatīta NVO ietekme sabiedrībā kopumā. Šajā modulī iespējams uzzināt par labās prakses piemēriem – NVO no dažādām jomām, kuras savu darbību vērtē un analizē nevis tikai šauri savā izvēlētajā darbības jomā, bet īstenoto un plānoto darbību vērtē caur radītās ietekmes prizmu, piemēram, uz klimatu, dabu, jauniešiem u.c. tēmām, kur organizācija atstāj savu ietekmi. Lekcijās apskata NVO darbības tiesisko regulējumu un NVO dibināšanai un darbībai svarīgus jautājumus.

Pieturas:

Līdzšinējo dalībnieku atziņas:

Dalībnieku atziņa par demokrātiju

Biežāk uzdotie jautājumi

Dodies uz sadaļu “Reģistrēties” lapas augšējā labajā stūrī (ja lieto datoru vai planšeti ar lielu ekrānu) vai apakšā (ja lieto ierīcē ar mazu ekrānu, piemēram, viedtālrunī). Lai piedalītos mācībās, nepieciešams norādīt e-pasta adresi, ko izmanto, autorizējoties mācību vidē.

Mācības uzsākt var jebkurā laikā. Klikšķinot uz sadaļas “Reģistrēties” un aizpildot sadaļas – e-pasta adrese, izveidotā parole, vārds un uzvārds, pārstāvētā sfēra (NVO, publiskais sektors, privātpersona, cits) un norādot reģionu.

Katra moduļa aprakstā sadaļā “Par mācībām” redzama norāde par pievienoto lekciju skaitu un izpildei nepieciešamo stundu skaitu.

Jā, e-kursa apguve ir bez maksas. Demokrātijas akadēmijas īstenošana iespējama, pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds”(AIF) finansiālajam atbalstam.

E-kurss paredzēts ikvienam interesentam. Tajā īpaši aicināti iesaistīties aktīvie iedzīvotāji, kuri vēlas uzzināt un izprast, kas ir pilsoniskā sabiedrība, vēlas “darīt vairāk”, ietekmējot demokrātijas procesus un gatavi veidot pilsoniskās sabiedrības organizāciju. Aicinām piedalīties nevalstisko organizāciju un publiskās pārvaldes pārstāvjus, kā arī likumdevējus. Mācību programma veidota pieaugušajiem.

Noteikti paplašināsi savas zināšanas un izpratni par demokrātiju. Pabeidzot visu kursu, iegūsi apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.